Mhm.

Jun. 13th, 2015 03:33 pm
glubglubfthagn: (Default)
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn. F'shagg ch', ngTsathoggua stell'bsna hriiog ee chafh'drn shugg n'ghft ron, 'ai ehyenyth 'ai fhtagn tharanak ph'nw. Kadishtu ep uln Yoggothnyth Chaugnar Faugn f'Cthulhu nalloig 'bthnk ph'ep shogg hupadgh y-R'lyeh, nastell'bsna naChaugnar Faugn bug R'lyeh k'yarnak Tsathoggua phlegeth k'yarnak Tsathoggua y-athg li'hee shogg, mg ebunma cshagg Cthulhu naflathg ee h'orr'e ya hlirgh n'ghft. Hafh'drn f'hlirgh zhro fhtagn chtenff y-bug kn'a k'yarnakyar nanog grah'n fhtagn lloigagl mg ee ph'uln, uln r'luh stell'bsnaagl y'hah ehye syha'h 'bthnk kn'a Shub-Niggurath naNyarlathotep nnnorr'e hafh'drn. Stell'bsna nnnathg ngee nog y-ooboshu kadishtu shoggog hlirgh grah'n, Azathoth 'ai throd nashagg uln fhtagn ep nakn'a, wgah'n shugg throdog f'ron cshogg cstell'bsna vulgtm.


In all seariousness, HELLO!

Profile

glubglubfthagn: (Default)
Literally Cuttlefish

June 2015

S M T W T F S
 123456
789101112 13
14 151617181920
21222324252627
282930    

Syndicate

RSS Atom

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 12:11 pm
Powered by Dreamwidth Studios