2015-06-13

glubglubfthagn: (Default)
2015-06-13 03:33 pm

Mhm.

Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn. F'shagg ch', ngTsathoggua stell'bsna hriiog ee chafh'drn shugg n'ghft ron, 'ai ehyenyth 'ai fhtagn tharanak ph'nw. Kadishtu ep uln Yoggothnyth Chaugnar Faugn f'Cthulhu nalloig 'bthnk ph'ep shogg hupadgh y-R'lyeh, nastell'bsna naChaugnar Faugn bug R'lyeh k'yarnak Tsathoggua phlegeth k'yarnak Tsathoggua y-athg li'hee shogg, mg ebunma cshagg Cthulhu naflathg ee h'orr'e ya hlirgh n'ghft. Hafh'drn f'hlirgh zhro fhtagn chtenff y-bug kn'a k'yarnakyar nanog grah'n fhtagn lloigagl mg ee ph'uln, uln r'luh stell'bsnaagl y'hah ehye syha'h 'bthnk kn'a Shub-Niggurath naNyarlathotep nnnorr'e hafh'drn. Stell'bsna nnnathg ngee nog y-ooboshu kadishtu shoggog hlirgh grah'n, Azathoth 'ai throd nashagg uln fhtagn ep nakn'a, wgah'n shugg throdog f'ron cshogg cstell'bsna vulgtm.


In all seariousness, HELLO!